Radonsanera ditt hem

Att kolla upp radonhalterna i ditt hem är ett bra sätt att försäkra dig om att du och de du bor med andas in luft som är hälsosam. Eftersom radon kan vara skadligt i för höga halter är det viktigt att du med jämna mellanrum kollar upp radonhalterna och nedan kan du läsa mer om hur du gör det.

Beställ en radonsanering

Du kan beställa en radonsanering genom att kontakta ett företag som erbjuder denna typ av tjänst. Företaget Radea är ett bra exempel på det. Genom att göra en radonsanering försäkrar du dig om att du och din familj kan vistas i ert hem i många år framöver utan att riskera att ni andas in farlig luft. Därför är det viktigt att ni överväger att göra en radonsanering.

När du kontaktar Radea för att kolla upp radonhalterna i ditt hem skickar de små mätningsdosor till dig. Dessa dosor sätter du upp och låter vara i 2-3 månader. Därefter skickas de tillbaka till företaget som kommer att analysera resultatet och kontaktar dig igen om det skulle vara så att det finns för höga halter av radon i ditt hem och ni tillsammans kommer sätta in en åtgärdsplan.